INSOLVENTIE ADVOCATEN

Insolventierechtadvocaten en advocatenkantoren insolventierecht vinden op plaats

insolventieadvocaten.nl

Insolventierecht

Insolventie advocaten

Op deze website vindt u advocaten die het insolventierecht tot hun vakgebied rekenen. Deze advocaten worden in de regel insolventie advocaten of insolventierecht advocaten (of faillissementrecht advocaten of advocaten faillissementrecht advocaten) genoemd. Alle genoemde advocaten zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Meestal zijn zij verenigd in de specialistenvereniging Insolad (vereniging insolventierechtadvocaten). Om een faillissement of surseance aan te vragen hoeft u niet per se naar een insolventie (faillissementrecht) advocaat te gaan, want dan kan iedere advocaat doen. Maar wilt u weten of het al dan niet verstandig zou zijn om faillissement of surseance aan te vragen of als u een grote vordering hebt op een bedrijf dat in surseance of faillissement is geraakt of dreigt te geraken, dan is het verstandig een faillissementrecht advocaat te raadplegen. In grote faillissementen zullen de rechtbanken vrijwel altijd een advocaat uit deze specialistenvereniging benoemen tot curator.

Gaat één van uw klanten failliet terwijl hij nog openstaande rekeningen bij u heeft, dan heeft u een probleem en kunt u naar uw geld fluiten. Had u maar tijdig juridisch advies gekregen, dan had u deze schade kunnen voorkomen of beperken. U kunt op het moment dat een klant slecht betaald en de rekeningen blijven oplopen contact opnemen met één van de insolventie advocaten op deze site.

Op www.InsolventieAdvocaten.NL vindt u bijvoorbeeld snel een insolventieadvocaat Rotterdam of een advocaat insolventierecht Den Haag

Gaat het om uzelf en is uw faillissement aanstaande is of zelfs onafwendbaar ook dan is het raadzaam om op tijd een insolventie advocaat te raadplegen. Gaat het om een b.v. dan zal een curator moeten onderzoeken of de bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld. Is dit zo dan zal de bestuurder ook privë aansprakelijk zijn voor deze schulden. Deze kwesties zijn juridisch zeer ingewikkeld en vereisen de specialistische kennis van een insolventie advocaat.

Op deze website vindt u insolventie advocaten (insolventierecht advocaten) en advocatenkantoren gespecialiseerd in het insolventierecht in Nederland.

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands